SOBCZAK – POŁCZYŃSKA-ŁAGODA

Public procurement

Przeprowadzimy postępowanie zgodnie z ustawą, a wykonawcy pomożemy złożyć prawidłową ofertę, by zawarł umowę
i wykonał zamówienie.

Debt collection

Pomożemy w odzyskaniu twoich należności. Windykacja polubowna, postępowanie sądowe, w ostateczności egzekucja.

Labour law

Podpowiadamy, jak optymalnie i elastycznie zatrudniać pracowników, pomagamy w utrzymywaniu dobrej relacji z organizacjami związkowymi, w prowadzeniu dialogu i mediacjach w sporach zbiorowych.

Intellectual property law 

Doradzamy jak chronić znaki towarowe, know-how, innowacje, prawa autorskie jako istotne elementy majątku
każdego przedsiębiorcy, twórcy, autora.

Office

Kancelaria Radców Prawnych Beata Sobczak, Alicja Połczyńska-Łagoda S.c. w Toruniu powstała w roku 1998. 

Kancelaria opiera swoją renomę i pozycję na rynku na skuteczności, profesjonalizmie i zaangażowaniu, a także zaufaniu klientów, którzy powierzyli jej prowadzenie swoich spraw.
 
Dzięki doświadczeniu naszych prawników w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, wiemy jakie są najczęstsze zagrożenia dla przedsiębiorców i jak im skutecznie zapobiegać. Znając oczekiwania naszych klientów dostosowujemy obsługę prawną do  indywidualnych potrzeb, w szczególności co do zakresu merytorycznego, jaki i sposobu jej prowadzenia. Pomoc prawną świadczymy w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, za pośrednictwem Internetu. Nasze doradztwo prawne nie ogranicza się wyłącznie do województwa kujawsko-pomorskiego, ale świadczymy usługi prawne klientom z całego kraju.
 
Klientami Kancelarii Radców Prawnych Sobczak - Połczyńska-Łagoda S.c. są podmioty gospodarcze, zarówno polskie, jak i zagraniczne, podmioty komunalne oraz osoby fizyczne. 
 
Naszym stałym klientom oferujemy szkolenia z wybranych dziedzin prawa, a także informujemy kompleksowo o aktualnych zmianach w obowiązującym stanie prawnym. 
 
Swoim klientom Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo i wysoki poziom merytoryczny usług, a także dbałość o to, aby szybko i skutecznie rozwiązywać ich problemy.
 
Członek Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców LEWIATAN

Our services

News

>> Kontrowersyjny patent jednolity

>> Interesujący projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy – zapłaci zamawiający 

>> Nowe obowiązki dla przedsiębiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca 

>> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości, ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia        opłaty sądowej orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010)