SOBCZAK – POŁCZYŃSKA-ŁAGODA

Public procurement

Przeprowadzimy postępowanie zgodnie z ustawą, a wykonawcy pomożemy złożyć prawidłową ofertę, by zawarł umowę
i wykonał zamówienie.

Debt collection

Pomożemy w odzyskaniu twoich należności. Windykacja polubowna, postępowanie sądowe, w ostateczności egzekucja.

Labour law

Podpowiadamy, jak optymalnie i elastycznie zatrudniać pracowników, pomagamy w utrzymywaniu dobrej relacji z organizacjami związkowymi, w prowadzeniu dialogu i mediacjach w sporach zbiorowych.

Intellectual property law 

Doradzamy jak chronić znaki towarowe, know-how, innowacje, prawa autorskie jako istotne elementy majątku
każdego przedsiębiorcy, twórcy, autora.

Team

alicja połczyńska-łagodaAlicja Połczyńska-Łagoda - wspólnik, radca prawny ( wpis na listę OIRP w Toruniu w 1998 r.), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, doktorantka UMK w Toruniu Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Wiceprezes i ekspert Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, członek Podkomitetu Monitorującego POKL przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 

W swojej długoletniej pracy zawodowej zdobyła bogate prawnicze doświadczenie prowadząc kompleksową obługę prawną przedsiębiorców, w szczególności  spółek prawa handlowego, podmiotów komunalnych, a także  jednostek organizacyjnych samorządowych. Stosując od lat ustawę prawo zamówień publicznych pomaga zamawiającym i wykonawcom, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i praktyką. Ponadto specjalizuje się
w prawie pracy oraz w prawie związkowym. Doradzała wielokrotnie
w przeprowadzaniu tzw. zwolnień grupowych. Uczestniczyła w procesach zmian kapitałowych przedsiębiorców, odpowiadając za sferę praw pracowniczych i stosunki pracy. Liczne procesy sądowe, które prowadziła pozwalają jej podejmować rozwiązania  prewencyjne, traktując spór sądowy jako ostateczność. Posiada  także doświadczenie zawodowe dotyczące tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Po akcesji do Unii Europejskiej doradzała w wielu projektach realizowanych w programach współfinansowanych ze środków unijnych, odpowiadając za ich prawidłową realizację pod względem formalno-prawnym. 

 
Kontakt - e-mail: apl@kancelaria-radcy.eu
 
 
beata sobczakBeata Sobczak - wspólnik, radca prawny ( wpis na listę OIRP w Toruniu w 1998 r.), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, odbyła staż w Departamencie Spółek w Hammond Suddards w Bradford oraz Lincol’s Inn w Londynie, ukończyła kurs „Spółki i kontrakty w prawie angielskim”- University of London, Queen Mary College – Londyn, ukończyła kurs Prawa europejskiego w ramach projektu Jean Monnet Centre of Excellence - UMK Toruń, ekspert Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan.
 
Jako radca prawny posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, także z kapitałem zagranicznym. Doradzała w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji przedsiębiorcom oraz autorom i twórcom. Prowadziła liczne procesy tworzenia i  przekształceń  spółek handlowych. Świadczyła pomoc prawną obejmującą m.in. wybór i opracowanie strategii, przeprowadzenie audytów prawnych projektów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Ma duże doświadczenie w prawie umów, co pozwala jej optymalnie zabezpieczać interes klienta. Występuje jako skuteczny pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych
 
 
Kontakt - e-mail: bs@kancelaria-radcy.eu
 
 
Anna Surma - aplikantka radcowska,  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
 
Jako prawnik  zdobyła praktykę w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego oraz windykacji należności na etapie postępowania sądowego
i egzekucyjnego. W obszarze jej zainteresowań prawniczych pozostaje prawo
i postępowanie administracyjne
.
 
 
Kontakt - e-mail: biuro@kancelaria-radcy.eu

Our services

News

>> Kontrowersyjny patent jednolity

>> Interesujący projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy – zapłaci zamawiający 

>> Nowe obowiązki dla przedsiębiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca 

>> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości, ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia        opłaty sądowej orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010)