SOBCZAK – POŁCZYŃSKA-ŁAGODA

Zamówienia publiczne

Przeprowadzimy postępowanie zgodnie z ustawą, a wykonawcy pomożemy złożyć prawidłową ofertę, by zawarł umowę
i wykonał zamówienie.

Dochodzenie należności

Pomożemy w odzyskaniu twoich należności. Windykacja polubowna, postępowanie sądowe, w ostateczności egzekucja.

Prawo pracy

Podpowiadamy, jak optymalnie i elastycznie zatrudniać pracowników, pomagamy w utrzymywaniu dobrej relacji z organizacjami związkowymi, w prowadzeniu dialogu i mediacjach w sporach zbiorowych.

Prawo własności intelektualnej 

Doradzamy jak chronić znaki towarowe, know-how, innowacje, prawa autorskie jako istotne elementy majątku
każdego przedsiębiorcy, twórcy, autora.

Kontakt

 
 
 
ul. Jagiellońska 25a lok. 6,  87 – 100 Toruń
tel./fax (56) 663 50 60
tel. (56) 661 16 16
e-mail: kancelaria@ic.torun.pl

 

Zakres usług

AKTUALNOŚCI

 >> Podwyższenie  podatku od nieruchomości wyliczone na podstawie nierzetelnej wyceny wartości nieruchomości możemy zakwestionować  

>> Umorzenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji po ostatnich zmianach ustawowych jest możliwe 

>> Kontrowersyjny patent jednolity

>> Interesujący projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy – zapłaci zamawiający 

>> Nowe obowiązki dla przedsiębiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca 

>> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości, ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia        opłaty sądowej orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010)